Varukorg

Kylning med hygienutformning för livsmedelsindustrin

10.12.2018. Rittal har uppgraderat sina luft/vattenvärmeväxlare för kylning av kapslingar. Nu finns två varianter för användning även i produktionslokaler där det krävs hygienutformning, exempelvis inom livsmedelsindustrin.

Värmeväxlarna är en perfekt komplettering av Rittal Hygienic Design-serien. De är särskilt framtagna för produktionsmiljöer där det behövs effektiv kylning och där maskiner, utrustningar och komponenter enkelt måste klara daglig rengöring med högtrycks- och ångtvätt. Samtliga ytor i Rittal Hygienic Design-serien är lätta att rengöra, och/eller konstruerade för att förhindra att de kontamineras. Den hygieniska utformningen bidrar till att garantera livsmedlens säkerhet.

Effektiv klimatkontroll

Vätskekylning är en effektiv lösning för att garantera temperaturen kring elektroniken i styr- och kontrollutrustningar. Vatten har en högre värmekapacitet än luft och därmed kan vattenkylning föra bort även stora mängder värme. I produktionsanläggningar finns ofta en central kylvattenförsörjning vilket dessutom gör lösningen enkel att implementera.

Rittals luft/vattenvärmeväxlare för väggmontering kan leverera kyleffekt på antingen 0,65 kW eller 1,2 kW.

Modifierad design

För den hygieniska funktionen har Rittal modifierat utformningen i flera avseenden. Till exempel har fästet på kapslingsväggen med gängade bultar och muttrar utformats så att skruvfästet inte är synligt från utsidan. Kapslingen är gjord av rostfritt stål med en borstad kornstorlek på 400, vilket ger en ytjämnhet Ra mindre än 0,8 μm. Den släta ytan är lätt att rengöra och desinficera. Det finns inga utrymmen som är svåra att rengöra och där förorening kan få fäste.

En silikonförsegling mellan luft/vattenvärmeväxlaren och kapslingen förhindrar överföring av färgämnen, smakämnen och oönskad lukt. Tätningarna finns som reservdelar och ersätts lätt vid mekanisk skada. De är blåfärgade i enlighet med FDA Guideline 21 CFR 177.2600, vilket gör dem tydligt urskiljbara från föroreningar som livsmedelsrester. De plana tätningarna på vattenanslutningarna är också färgade blå och geometriskt utformade för att sitta tätt. Ett ändstopp i metall hindrar kompression av tätningen, så att kanterna inte kan skjuta ut och låta föroreningar eller mikroorganismer att ansamlas.

Provad hygien

Överdelens hölje är vinklad framåt med 30 grader. Denna typiska Hygienic Design-funktion hindrar föremål från att ställas på toppen av kapslingen samtidigt som det säkerställer att vätskor, som rengörings- och desinfektionsmedel, rinner av snabbt. Med skyddsklasser IP56/59 uppfyller luft/vattenvärmeväxlarna de krävande kraven för högtryckstvätt och ångrengöring.

Luft/vattenvärmeväxlarna har C-UR och CSA godkännande, vilket gör dem lämpliga för internationell användning. Den hygieniska konstruktionen är testad av DGUV Food i enlighet med GS-NV 6 (testprinciper för hygien). Enheterna överensstämmer med DIN EN ISO 14159:2008 och är lämpliga för användning i livsmedelssektorn i enlighet med DIN EN 1672-2:2009.

Bildtexter

Bild 1 (fri160402095.jpg): De nya luft/vattenvärmeväxlarna i Hygienic Design utförande från Rittal är idealiska för livsmedelsindustrin.

Bild 2: (fri160405200.jpg): Den blå silikonförseglingen mellan luft/ vattenvärmeväxlaren och kapslingen kan enkelt bytas ut.