Varukorg

Spara på klimatet och följ reglerna med Rittal

03.02.2020. Från och med den 1 januari 2020 förbjuds användning av vissa köldmedier. Samtidigt införs nya förordningar och regler för drift, service och märkning av kyl- och klimatkontrollanläggningar.

EU:s krav

Bakgrunden är EU:s förordning EU/517/2014 om fluorerade växthusgaser (”F-gasförordningen”) som har varit i kraft sedan 1 januari 2015. EU-förordningen fokuserar på gradvis begränsning av mängden F-gaser för att minska deras påverkan på den globala uppvärmningen. F-gaser används bland annat som köldmedium i kylenheter och klimatkontrollsystem.

Målet är att minska de industriella utsläppen med 70 procent fram till år 2030 jämfört med 1990 års nivåer, vilket innebär att utsläppen av F-gaser i EU kommer att behöva minskas med 70 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e) till 35 miljoner ton CO2e år 2030. Från och med den 1 januari 2020 innebär detta förbud för användning av köldmedier med en GWP (Global Warming Potential) som är större än 2500. Ett köldmediums GWP-faktor anger hur stor växthuseffekt utsläppet av ett kg av köldmediet har jämfört med utsläpp av ett kg koldioxid (CO2).

Rittal, som är en ledande leverantör av kyl- och klimatkontrollsystem för kapslingar som används inom industri och IT, har under flera år designat sina utrustningar för högre energieffektivitet och lägre miljö- och klimatbelastning samt helt i linje med

F-gasförordningen. Utmärkande är den nya högeffektiva generationen av kylenheter och chiller under namnet Rittal Blue e+, som genom innovativ teknik sänker behovet av energi för kylningen med upp till 75 procent. Aggregaten arbetar med en hermetiskt sluten kylkrets och använder godkänt köldmedium så att de uppfyller kraven i F-gasförordningen.

Rittal F-gaskalkylator ger tydlighet

Operatörer av kylutrustning med en definierad mängd köldmedium kommer att vara skyldiga att utföra regelbundna läckagetester. Operatörerna kan enkelt identifiera i vilken utsträckning ett befintligt system påverkas av konsekvenserna av F-gasregleringen med hjälp av Rittal F-gaskalkylator

Detta onlineverktyg beräknar GWP-värdet och motsvarande koldioxidekvivalent baserat på typen av köldmedium som valts och på mängden köldmedium som används. Koldioxidekvivalenten bestämmer vilken åtgärd operatören måste vidta för att följa förordningen. Tillstånd för påfyllning av köldmedium vid läckage samt praktiska råd för drift av det nuvarande systemet visas också.

Mer om förordningen

Vid årsskiftet införs även så väl nya som ändrade föreskrifter för underhåll, service, läckagekontroll, certifiering, bortskaffande och märkning av berörd kylutrustning. Rittal ger detaljerad information om F-gasförordningen EU/517/2014 i ett whitepaper .

Rittal erbjuder service och support

Som servicepartner erbjuder Rittal rådgivning till användare av kylsystem: Från att bestämma statusen på befintliga system, beräkna dess effektivitet, skapa en åtgärdsplan och åskådliggöra potentiella besparingar, montage och driftsättning av nya system samt serviceavtal på installerade aggregat.

Bildtext:

(fri192024500.jpg): Rittal F-gaskalkylator https://www.rittal.com/de_de/f-gase/rechner.php?lang=en hjälper operatörer att beräkna motsvarande koldioxidekvivalent baserat på GWP-värdet och mängden köldmedium som används. Detta värde avgör vilken åtgärd operatören måste vidta för att följa EU förordningen EU/517/2014.