Gå till vår nya hemsida rittal.se
Varukorg

Hanteringsriktlinjer

Hanteringsriktlinjer för transport
och lagring

Rittals produkter ska alltid lagras och transporteras varsamt i enlighet med dessa riktlinjer. Dessa riktlinjer gäller alla personer och företag som ingår i transportkedjan.