Varukorg

Bevis

Dokumenterad kvalitet

Produktcertifieringar och godkännanden är väsentliga förutsättningar för global acceptans av industriprodukter.

Godkännanden av Rittals standardprodukter kan dokumenteras på olika sätt. Följande översikt över internationella produktgodkännanden och testinstitut visar det breda spektrat av certifierad kvalitet från Rittal.

 • Typskylt

  På standardprodukternas typskyltar är viktiga godkännanden (som UL, CSA, TÜV, VDE) direkt avbildade.

  Detta bevis är av stor betydelse för senare besiktning av den totala anläggningen, eftersom testaren kontrollerar typskyltarna på de enstaka komponenterna.

 • Godkännanden

  Många av Rittals produkter förfogar över internationellt erkända godkännanden och tillåtanden.

  Dessa produkter får vid tillverkningen en typskylt med serienummer och godkännandetecken, som t.ex. UL, CSA etc. Detta gäller som godkännandebevis. Om och vilka godkännanden en produkt förfogar över, beskrivs under respektive produkt i Rittals handbok. Denna information finns även på vår webbplats under respektive produktområde.

 • Testnummer

  Ofta räcker det att exakt ange aktuellt provningsinstitut och det testnummer, under vilket produkterna är registrerade.

  Detta testnummer finns antingen i handboken eller kan efterfrågas via Teknisk support.

 • Testcertifikat

  Som bevis för produktgodkännanden eller för egen dokumentation av anläggningen kan en kopia av testcertifikatet erhållas från Teknisk support.

En exakt klassificering mellan produkter och kontrolltecken hittar du i våra handböcker och broschyrer.

Teknisk support

Vi guidar dig genom RITTALS värld av produkter

Telefon: 0431-44 26 00
e-post: info@rittal.se