Varukorg

IP-klassning

Kapslingsklasser enligt IEC 60 529 (EN 60 529)

Märkning av IP-klassning görs med 2 siffror:

 

Kapslingsklass för berörings- och föremålsskydd, första märksiffran

Första
märksiffran
Benämning Förklaring
1 Skydd mot fasta främmande föremål med 50 mm i diameter eller större Föremålssonden, en sfär med 50 mm i diameter, får inte tränga in helt.1).
2 Skydd mot fasta främmande föremål med 12,5 mm i diameter eller större Föremålssonden, en sfär med 12,5 mm i diameter, får inte tränga in helt.1).
Den indelade provningsavkännaren får
föras in i sin fulla längd på 80 mm, tillräckligt skyddsavstånd måste dock beaktas.
3 Skydd mot fasta främmande föremål med 2,5 mm i diameter eller större Föremålssonden, en sfär med 2,5 mm i diameter, får inte tränga in alls.1).
4 Skydd mot fasta främmande föremål med 1,0 mm i diameter eller större Föremålssonden, en sfär med 1,0 mm i diameter, får inte tränga in alls.1).
5 Dammskyddad Inträngande av damm inte helt förhindrad,
men damm får inte tränga in i sådan mängd att materialens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.
6 Dammtät Inget inträngande av damm i skåpet vid ett undertryck på 20 mbar.

1) Föremålssondens fulla diameter får inte tränga in i skåpets öppning.

 

Kapslingsklass för vattenskydd, andra märksiffran

Andra
märksiffran
Benämning Förklaring
1 Skydd mot fallande vattendroppar Lodrätt fallande droppar får inte ha skadlig inverkan.
2 Skydd mot fallande vattendroppar när kapslingen lutas högst 15° Lodrätt fallande droppar får inte ha skadlig inverkan när kapslingen lutas i vilken vinkel som helst upp till 15° åt ömse sidor om lodlinjen.
3 Skydd mot strilande vatten Strilande vatten med en vinkel av högst 60° på ömse sidor om lodlinjen får inte ha skadlig inverkan.
4 Skydd mot överstrilning med vatten Vatten som strilas mot kapslingen från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan.
5 Skydd mot vattenstrålar Vatten som sprutas mot kapslingen från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan.
6 Skydd mot kraftiga vattenstrålar Vatten som sprutas mot kapslingen i kraftiga strålar från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan.
7 Skydd mot inverkan av kortvarig nedsänkning i vatten Inträngning av vatten i sådan mängd att skada orsakas får inte vara möjlig då kapslingen kortvarigt sänks ned i vatten under standardiserade förhållanden vad gäller tryck och tid.
8 Skydd mot inverkan av långvarig nedsänkning i vatten Inträngning av vatten i sådan mängd att skada orsakas får inte vara möjlig då kapslingen långvarigt sänks ned i vatten under förhållanden överenskomna mellan tillverkaren och användaren, men som är svårare än de som gäller för märksiffra 7.
9 Vatten vid högtrycks- och ångrengöring Vattenstrålar som riktas mot skåpet från godtycklig riktning under starkt förhöjt tryck får inte ha skadlig inverkan.

Exempel för angivelse av en kapslingsklass, t.ex. IP 43:
Första märksiffran = 4:
Skydd mot fasta främmande föremål med 1,0 mm i diameter eller större
Andra märksiffran = 3:
Skydd mot strilande vatten