Gå till vår nya hemsida rittal.se
Varukorg

Miljöskydd

Rittals miljöskyddsarbete

Information om Rittals miljöskyddsarbete

 • AA-TL035 Rittal prohibition and declaration list

  Rittals forbuds- og deklarationslista (AA-TL035 ) finns tillgänglig för nedladdning på engelska till höger.

 • RoHS & WEEE

  RoHS Compliance

  All of our products comply with the EU RoHS Directive "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) and the associated Delegated Directive (EU) 2015/863 („RoHS III“).

  WEEE Compliance: WEEE Reg.-No. 11161726

  We registered for the relevant B2B categories under Rittal WEEE-Reg-No. 11161726.

 • REACH

  Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

  Vad är REACH?
  REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en ny EU-förordning om kemikalier.

  De viktigast punkterna är:

  • En entydig reglering av registrering och godkännande av "kemikalier". Alla "ämnen" (kemikalier) som vid produktion/import överstiger ett ton per år måste registreras av tillverkaren/importören. Registreringen sker uteslutande till den europeiska kemikaliemyndigheten EchA.
  • Bevisbördan läggs på tillverkaren av "kemikalierna". Tillverkaren ska "aktivt" informera sina kunder om användning av "riskabla ämnen" enligt REACH resp. erbjuda alternativa produkter. Det innebär att Rittal måste informeras "aktivt" av sina leverantörer och sedan måste Rittal "aktivt" informera kunderna.
  • No Data – No Market (ingen registrering – ingen försäljning)

 • Självutvärdering av ozon

  Rittals klimatiseringsprodukter uppfyller EU:s ozonförordning, nr 1005/2009.

  Vi använder FCKW-fria HFC-köldmedier. De innehåller inget klor och har ett ODP-värde på noll.

  Rittal använder endast följande köldmedier:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

  Dessa köldmedier regleras inte i EU:s ozonförordning, nr 1005/2009, och utgörs heller inte av haloner. Följande Rittal produkter innehåller köldmedier:

  • Apparatskåpskylaggregat (R134a)
  • Kyldörrar, -skåp och -sidogavlar (R134a)
  • Chillers (R134a, R407C eller R410A)

  Mer information om vilka köldmedier Rittal använder finns på produkternas säkerhetsdatablad.

 • Den tyska batterilagen BattG

  Kundinformation om återvinning av industribatterier

  Rittal GmbH & Co. KG släpper nästan aldrig ut industribatterier på marknaden. Rittal samlar alltid in förbrukade batterier utan kostnad via leverantörerna eller huvudkontoret. I enstaka fall kan kunderna ha bestämmelser eller kontrakt som innebär att batterierna måste samlas in av vissa speciella företag.

 • Conflict Minerals

  Vår rapport "Rittal Conflict-Free Mineraler Policy"och "CFSI_CMRT Company level"finns tillgänglig för nedladdning på engelska till höger.

 • ErP directive

  "The ErP Company statement on fan energy efficiency" och "The ErP Company Statement on climate control efficiency Ecodesign" finns tillgänglig för nedladdning på engelska till höger.

 • Packaging and Packaging Waste Directive

  Dokumentet "Compliance Declaration with European Directive" finns tillgänglig för nedladdning på engelska till höger.

 • F-GasV 517/2014 F-GasV-Statement
 • Material Declaration SDoC IMO SOLAS
 • F-GasV 517/2014 F-GasV-Statement