Varukorg

Miljöskydd

Rittals miljöskyddsarbete

Information om Rittals miljöskyddsarbete

 • AA-TL035 Rittals förbuds- och deklarationslista

  Rittals förbuds- och deklarationslista AA-TL035 hittar du till höger för nedladdning på tyska och engelska.

 • RoHS & WEEE

  Självutvärdering av EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet) och förbjudna ämnen (RoHS-direktivet) i enlighet med tysk lag ("ElektroG").

  Utförliga tekniska och juridiska analyser av dessa bestämmelser har visat att Rittal GmbH & Co. KG inte omfattas av det användningsområde som lagen ElektroG föreskriver.

  WEEE-direktivet
  Rittal GmbH & Co. KG räknas inte som tillverkare av elektriska eller elektroniska produkter enligt den tyska lagen ElektroG. Rittals produkter säljs för vidarebearbetning, utgör beståndsdelar av fasta industrianläggningar eller installationer i byggnader.

  RoHS-direktivet
  Trots att Rittal GmbH & Co. KG inte omfattas av användningsområdet som föreskrivs i ElektroG uppfyller bolaget kraven i RoHS-direktivet.
  Alla Rittals standardprodukter tillverkas i enlighet med RoHS.

  Rittal kräver dessutom att alla leverantörer följer reglerna för föroreningsbegränsning inom användningsområdet för elektriska och elektroniska produkter enligt §5 i ElektroG.

 • REACH

  Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

  Vad är REACH?
  REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en ny EU-förordning om kemikalier.

  De viktigast punkterna är:

  • En entydig reglering av registrering och godkännande av "kemikalier". Alla "ämnen" (kemikalier) som vid produktion/import överstiger ett ton per år måste registreras av tillverkaren/importören. Registreringen sker uteslutande till den europeiska kemikaliemyndigheten EchA.
  • Bevisbördan läggs på tillverkaren av "kemikalierna". Tillverkaren ska "aktivt" informera sina kunder om användning av "riskabla ämnen" enligt REACH resp. erbjuda alternativa produkter. Det innebär att Rittal måste informeras "aktivt" av sina leverantörer och sedan måste Rittal "aktivt" informera kunderna.
  • No Data – No Market (ingen registrering – ingen försäljning)

 • Självutvärdering av ozon

  Rittals klimatiseringsprodukter uppfyller EU:s ozonförordning, nr 1005/2009.

  Vi använder FCKW-fria HFC-köldmedier. De innehåller inget klor och har ett ODP-värde på noll.

  Rittal använder endast följande köldmedier:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

  Dessa köldmedier regleras inte i EU:s ozonförordning, nr 1005/2009, och utgörs heller inte av haloner. Följande Rittal produkter innehåller köldmedier:

  • Apparatskåpskylaggregat (R134a)
  • Kyldörrar, -skåp och -sidogavlar (R134a)
  • Chillers (R134a, R407C eller R410A)

  Mer information om vilka köldmedier Rittal använder finns på produkternas säkerhetsdatablad.

 • Den tyska batterilagen BattG

  Kundinformation om återvinning av industribatterier

  Rittal GmbH & Co. KG släpper nästan aldrig ut industribatterier på marknaden. Rittal samlar alltid in förbrukade batterier utan kostnad via leverantörerna eller huvudkontoret. I enstaka fall kan kunderna ha bestämmelser eller kontrakt som innebär att batterierna måste samlas in av vissa speciella företag.

 • Conflict Minerals

  Vår rapport "Rittal Conflict-Free Mineraler Policy" finns tillgänglig för nedladdning på engelska till höger.